bài viết liên quan

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUY HOẠCH MỚI NHẤT 

Xuyên suốt quá trình làm việc, những cán bộ đều sẽ được giao những nhiệm vụ nhất định mà họ phải hoàn thành. Thông qua những đợt định kỳ, các cán bộ cần phải tự tay làm bản tự nhận xét, đánh giá để tổng kết lại những gì mình đã làm được.

Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mẫu của bản tự nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch mới và chính xác nhất 2021 nhé!

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch là gì?

bản tự nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch là một loại biểu mẫu dành riêng cho đội ngũ cán bộ thuộc diện quy hoạch nguồn. Những cán bộ này có nhiệm vụ làm công tác lãnh đạo, quản lý trong tương lai dựa theo các kế hoạch cụ thể mà các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp.

Vai trò của bản tự nhận xét

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch này lập ra để những cán bộ này tự nhận xét và đánh giá kết quả mình đạt được trong suốt quá trình công tác. Bao gồm cả những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân. Dựa vào những ưu điểm để tiếp tục phát huy và khắc phục những khuyết điểm không đáng có.

Trong bản tự nhận xét,mỗi cán bộ cần phải trung thực trong việc nhận xét, đánh giá đó của mình. Thực hiện dựa theo những công việc được cấp trên giao, đồng thời phải nghiêm khắc trong lối sống đạo đức và phẩm chất của mình.

Từ những ưu, khuyết điểm trên, cán bộ có thể đưa ra những phương hướng và nguyện vọng để hoàn thiện và phát triển hơn nữa bản thân trong tương lai. Việc tự đánh giá này sẽ góp phần nâng cao tinh thần, giúp lãnh đạo và quản lý cấp trên có thể đề ra phương hướng và đề xuất nhiệm vụ phù hợp với trình độ của từng cán bộ.

Nội dung trong bản tự nhận xét này bên cạnh việc tự đánh giá, nhận xét thì cần có những nhận xét và đánh giá chi tiết của các cấp lãnh đạo, cấp ủy Đảng, nơi người đó đang công tác và sinh hoạt.

Cách viết bản tự nhận xét

bản tự nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch

Thông tin cần có

Trong phần thông tin chung, bạn cần lưu ý những phần sau:

 • Họ tên cần ghi rõ ràng và đầy đủ đúng như giấy khai sinh của người viết.
 • Ngày, tháng, năm sinh phải được ghi đúng và khớp với các giấy tờ cá nhân.
 • Chức danh, chức vụ đang nắm cần ghi rõ ràng như: tiến sĩ, chuyên viên, bí thư, giáo sư,…
 • Thời gian công tác tại những đơn vị cần ghi rõ từ ngày tháng năm nào
 • Đơn vị công tác cần ghi rõ tên tổ, ban, phòng, khoa và tên đơn vị mà cán bộ đang công tác.

Nội dung chính

Đầu tiên, người viết cần tự nhận xét, đánh giá về kết quả công tác của mình:

Trong bản tự nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch, nội dung chính cần nêu rõ việc nghiêm túc chấp hành các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Người viết cần nêu rõ những việc bản thân đã chấp hành và thái độ chấp hành như thế nào.

Những phẩm chất chính trị, lối sống đạo đức của cán bộ cũng cần được nêu rõ trong bản tự nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch. Cụ thể như sau:

 • Việc thực hiện các phong trào của toàn ngành có được cán bộ thực hiện gương mẫu hay không?
 • Cán bộ cần nâng cao tinh thần đoàn kết, công bằng trong quá trình làm việc với đồng nghiệp, cấp dưới
 • Cán bộ cần phải có ý thức sử dụng công quỹ và đấu tranh chống lại tham nhũng.
 • Cần ý thực tự phê bình bản thân và khắc phục những khuyết điểm đó.

Cần tự đánh giá về tiến độ công việc và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cán bộ hiện tại ở chức vụ, cương vị này, đã hoàn thành các công việc như thế nào: cách triển khai và xây dựng kế hoạch công tác của bản thân và toàn đơn vị tốt hay chưa?

 • Đã công tác, kiểm tra, chỉnh đốn nhân viên, cấp dưới nghiêm túc hay chưa
 • Kết quả cụ thể mà đơn vị hoặc cá nhân người viết đạt được là gì? Có tể bao gồm: công đoàn vững mạnh xuất sắc, chiến sỹ thi đua các cấp, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục,..

Tự đánh giá về tinh thần, trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong bản tự nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch: ý thức và kết quả của bản thân làm được khi tham gia các trương trình và phong trào mà đơn vị tổ chức

Thái độ phục vụ nhân dân và thực hiện các cuộc vận động chung  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tốt hay chưa?

Người viết tự đánh giá các ưu điểm và khuyết điểm của mình trong  bản tự nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch và đưa ra những phương hướng hoạt động tiếp theo:

 • Đảm bảo đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín đối với các cán bộ
 • Khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được tập thể và cấp trên giao
 • Các triển vọng phát triển trình độ bản thân, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, trình độ chính trị. Sau khi hoàn thành phần tự nhận xét, đánh giá bản thân này, người viết phải ghi rõ ngày tháng năm viết văn bản và ký và ghi rõ họ tên lên đó.

Sau khi đã hoàn thành nội dung của bản tự nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch, người viết cần nộp lên lãnh đạo để ghi nhận và đánh giá cụ thể hơn.

Chúng tôi mong rằng với những thông tin về bản tự nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch có thể giúp mọi người hiểu rõ thêm thông tin về nó.